Drobnicov memoriál 10. ročník

  • 11.-13. september 2019, Penzión Lomnický, Stará Lesná
  • 11.-13. september 2019, Penzión Lomnický, Stará Lesná

Drobnicov memoriál 2019

Vitajte na stránke venovanej 10. ročníku Drobnicovho memoriálu. Drobnicov memoriál je stretnutie mladých vedcov s tými skúsenejšími za účelom zdieľania nových výsledkov a podpory mladých vedcov v príjemnej, takmer až rodinnej, atmosfére. Toto stretnutie je pomenované na počesť významného slovenského vedca prof. Ľudovíta Drobnicu, ktorý sa na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej (teraz FCHPT STU) venoval výskumu účinku izotiokyanátov a a iných SH reagentov.

Tohtoročný Drobnicov memoriál sa bude konať vo Vysokých Tatrách - v Penzióne Lomnický, ležiacom v Starej Lesnej.


Zborník na stiahnutieProgram na stiahnutie

Dôležité dátumy:

  • termín registrácie - do 31. 7. 2019
  • termín zaslania abstraktov - do 15. 8. 2019
  • termín úhrady reg. poplatku - do 31. 8. 2019 - 170 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica