Drobnicov memoriál 10. ročník

  • 11.-13. september 2019, Penzión Lomnický, Stará Lesná
  • 11.-13. september 2019, Penzión Lomnický, Stará Lesná

Abstrakty

Zasielanie abstraktov je ukončené...

Dôležité dátumy:

  • termín registrácie - do 31. 7. 2019
  • termín zaslania abstraktov - do 15. 8. 2019
  • termín úhrady reg. poplatku - do 31. 8. 2019 - 170 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica